Met een Sifon, ook wel waterslot genoemd, is het mogelijk om twee gassen door een vloeistof van elkaar gescheiden te houden. Dit is alleen mogelijk wanneer er tussen de twee vloeistoffen geen al te groot drukverschil bestaat. De gassen gaan zich mengen als het drukverschil te groot wordt. Dan zal het gas met de grootste druk zich door de vloeistof heen persen en zich met het andere gas gaan vermengen.