Een kogelkraan is een kraan die gedeeltelijk of helemaal afgesloten wordt met een doorboorde bol (kogel) waardoor de stroming van een vloeistof of gas gedeeltelijk doorgang vind of helemaal stopt. De doorboorde bol draait om zijn as loodrecht op de boring. Om de kraan van open naar dicht te laten gaan moet de kogel 90 graden gedraaid worden. De kraan is een snel te bedienen afsluiter omdat de kraan met een korte kwartslag al geheel gesloten of geopend is.